Kiedy można być zwolnionym z VAT, kim są mali podatnicy i kiedy można wybrać metodę kasową rozliczania VAT

Kiedy można być zwolnionym z VAT, kim są mali podatnicy i kiedy można wybrać metodę kasową rozliczania VAT

Zwolnienia podmiotowe Jeśli wartość twojej sprzedaży (bez kwoty podatku) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (z wyjątkami określonymi w ustawie) możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty…

Niższy PIT

Niższy PIT

Dzięki obniżeniu stawki PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodównastąpi zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma). Kogo dotyczą zmiany Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów…

Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Dla kogo nowa ulga w PIT Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów…