Oferujemy

Nasze oferty

 

Elastyczna polityka tworzenia cen pozwala każdemu klientowi zapewnić profesjonalne usługi księgowości, kalkulacji kosztów usług księgowych opiera się na indywidualnym podejściu.
W koszt księgowości są włączony również koszt konsultacji prawnych!
Zachęcamy skorzystania z formularza elektronicznego, i przesłania go do nas. Dla klientów, którzy jeszcze nie zaczęli prowadzić swój biznes i zdecydują się podpisać z nami umowę, oferujemy bezpłatną pomoc w rejestracji oraz porady dotyczące wyboru systemu podatkowego.

W celu uzyskania informacji o cenie, prosimy zwrócić się do biura

Podjęcie biznesu w Polsce

Rejestracja spółki w Polsce:

 • Rejestracja za pośrednictwem internetowego systemu
 • Rejestracja przez notariusza

Zakup gotowej spółki

Wsparcie prawne:

 • Pomoc prawna oraz pomoc w tworzeniu struktury biznesu
 • Rejestracja znaków towarowych w Polsce
 • Nabycie i wynajem nieruchomości w Polsce
 • Otwarcie konta bankowego
 • Zakup i rejestracja samochodów
 • Tłumaczenia językowe (ustne, pisemne, przysięgłe (uwierzytelnione) z różnych języków na polski, oraz z języka polskiego na inne języki)
Usługi wsparcia biznesu w Polsce

Profesjonalną obsługa księgowa:

 • Ewidencja przychodów (ryczałt ewidencjonowany) Księga przychodów i rozchodów bez VAT
 • Księga przychodów i rozchodów z VAT
 • Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Rozliczenie wynagrodzenia
 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa
 • Prowadzenie rozliczeń z PFRON
 • Uzyskanie pozwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców
 • Rozliczenie roczne pracowników i zleceniobiorców
 • Rozliczenie roczne deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR
 • Wysyłka deklaracji i informacji do US i ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i wyrejestrowującej pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • Wystawianie wypowiedzeń i świadectw pracy

Inne usługi księgowe:

 • Tworzenie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Przygotowanie instrukcji kasowej
 • Opracowanie regulaminu pracy i wynagrodzenia

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz konsultacji, możesz skontaktować się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania!

KONTAKT Z NAMI