Kadry

Kadry

Poprawne prowadzenie ewidencji kadrowej to Państwa spokój o przyszłość, bowiem błędy przy zawieraniu umów, udzielaniu urlopów lub nieterminowe sporządzanie dokumentów kadrowych może pociągnąć za sobą ogromne straty i powództwa sądowe ze strony byłych pracowników.

W chwili obecnej dobrze wyregulowany system obiegu dokumentów i ewidencji kadrowej jest jednym z podstawowych warunków pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiarygodne informacje na temat sytuacji w kadrach są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji kierowniczych, obniżają ryzyko biznesowe.  

FINANSE EMG oferuje:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej przedsiębiorstwa i akt osobowych pracowników;
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach;
  • sporządzanie niezbędnych sprawozdań statystycznych;
  • reprezentacja przedsiębiorstwa, w tym także wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, Straży Granicznej lub Urzędu Skarbowego;
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji, możesz się z nami skontaktować. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania!

KONTAKT Z NAMI