Audyt

Audyt od 1000 zł / mies.

Audyt jest niezależnym przeglądem sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Jest przeprowadzany w celu potwierdzenia swojej rentowności ekonomicznej przed partnerami, kontroli własnego działu księgowości lub w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez prawo.

Efektem kontroli audytowej jest większa wiedza o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

FINANSE EMG oferuje:
  • Opracowywanie, wprowadzenie i modyfikacja planu kont
  • Opracowanie polityki i zasad rachunkowości w firmie
  • Kontrolę formalną dokumentów księgowych
  • Weryfikację poprawności zapisów księgowych
  • Zastępstwo na czas nieobecności osób odpowiedzialnych za księgowość przedsiębiorstwa
  • Wsparcie w przejściu z uproszczonej ewidencji na pełną księgowość i odwrotnie
  • Wsparcie podczas przejścia na księgowość wewnętrzną
Top