Profesjonalne usługi dla Twojej firmy

Zajmujemy się otwieraniem i kompleksową obsługą biznesu w Polsce, a także świadczymy szeroki wachlarz usług dla osób fizycznych.

Wliczone w cenę:

 • Uzyskanie e-podpisu założyciela
 • Sprawdzenie dostępności nazwy firmy
 • Przygotowanie dokumentów założycielskich
 • Uzyskanie numeru PESEL dla członków zarządu
 • Adres rejestracji firmy
 • Obsługa księgowa firmy
 • Gwarancja zwrotu pieniędzy, jeśli firma nie będzie zarejestrowana!

Obsługa księgowa

od 350 zł / mies.

Wliczone w cenę:

 • Rozliczenie podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych
 • Doradztwo w zakresie polityki rachunkowości
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Zarządu
 • Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Obsługa rozliczeń z PFRON

Obsługa kadrowa

od 50 zł / mies.

Wliczone w cenę:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach
 • Rejestracja cudzoziemców
 • Sporządzanie niezbędnych sprawozdań statystycznych
 • Сertyfikat A1 dla pracowników
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy

Oferujemy:

 • Przygotowanie i złożenie dokumentów
 • Konsultacja i pomoc prawna
 • Doradztwo podczas zatrudniania cudzoziemców
 • Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę
 • Wypełnianie i złożenie dokumentów
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących zatrudnienia
 • Rejestracja zatrudnienia pracownika

Audyt

od 1000 zł / mies.

Oferujemy:

 • Opracowywanie planów kont
 • Opracowanie zasad rachunkowości
 • Kontrola dokumentów księgowych
 • Sprawdzanie zapisów księgowych
 • Zastąpienie osób odpowiedzialnych za księgowość
 • Przejście od uproszczonej rachunkowości do pełnej księgowości
 • Przejście do księgowości wewnętrznej

Sprawdzanie kontrahenta

od 500 zł / mies.

Sprawdzimy:

 • Rejestrację firmy
 • Zakres działalności
 • Czas pracy na rynku
 • Zobowiązania finansowe
 • Czy firma nie ma długów
 • Czy firma płaci podatki
 • Czy firma nie jest w stanie upadłości
 • Czy firma wywiązuje się z zobowiązań finansowych
Oferujemy:
 • Tworzenie stron Internetowych
 • Praca na dowolnym CMS
 • Programowanie niskiego poziomu
 • Copywriting i rewriting
 • Skuteczna promocja SEO
 • Reklama kontekstowa
 • Remarketing i retargeting
 • SMM marketing
 • Reklama ukierunkowana
Top