Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa od 50 zł / mies.

Poprawne prowadzenie ewidencji kadrowej to Państwa spokój o przyszłość, bowiem błędy przy zawieraniu umów, udzielaniu urlopów lub nieterminowe sporządzanie dokumentów kadrowych, może pociągnąć za sobą ogromne straty i powództwa sądowe ze strony byłych pracowników. W chwili obecnej dobrze wyregulowany system obiegu dokumentów i ewidencji kadrowej jest jednym z podstawowych warunków pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiarygodne informacje na temat sytuacji w kadrach są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji kierowniczych, obniżają ryzyko biznesowe.

FINANSE EMG oferuje:
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej przedsiębiorstwa i akt osobowych pracowników
  • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
  • Sporządzanie niezbędnych sprawozdań statystycznych
  • Reprezentacja przedsiębiorstwa, w tym także wsparcie podczas kontroli Państwowej
  • Inspekcji Pracy, ZUS, Straży Granicznej lub Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • Rejestracja cudzoziemców
  • Сertyfikat A1 dla pracowników
Top