Legalizacja zatrudnienia

Legalizacja zatrudnienia od 180 zł / mies.

Aby zatrudnić obcokrajowca (nie pochodzącego z krajów UE), musi on legalnie przebywać na terytorium kraju. Dopiero wtedy pracodawca może zalegalizować jego zatrudnienie, czyli wydać zezwolenie na pracę. Kwestia ta jest ściśle kontrolowana przez władze państwowe Polski, w związku z czym konieczne jest ścisłe przestrzeganie prawa w tym procesie.

FINANSE EMG oferuje:
  • Doradztwo podczas zatrudniania cudzoziemców
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zakresie zatrudnienia
  • Uzyskiwanie i przedłużanie pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców
  • Wypełnianie i składanie niezbędnych wniosków i zapytań do organów państwowych
  • Przygotowanie i składanie dokumentów na otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy
  • Obcokrajowca
  • Konsultacja i pomoc prawna
  • Opracowanie rekomendacji dotyczących zatrudnienia
  • Rejestracja zatrudnienia pracownika
Top