Obsługa księgowa

Obsługa księgowa od 350 zł / mies.

Aby księgowość była prowadzona prawidłowo i nieprzerwanie, musi być powierzona wykwalifikowanym pracownikom. Zagwarantuje to pełne świadczenie usług, uniknięcie poważnych błędów księgowych i zoptymalizuje koszty.

FINANSE EMG wykona dla Państwa szereg usług, które obejmują pełen zakres obsługi kadrowo-księgowej, w szczególności:
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Rozliczanie podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej
 • Wypełnianie i składanie deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Zarządu
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Analiza rentowności poszczególnych projektów
 • Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Kontakty z urzędami skarbowymi i wsparcie podczas kontroli podatkowych
 • Kontrola stanu należności (naliczanie odsetek i uzgadnianie sald)
 • Doradztwo w zakresie wdrażania procedur obiegu dokumentów
 • Doradztwo w zakresie polityki rachunkowości
 • Obsługa rozliczeń z PFRON
Top