Otwieranie spółek

Otwieranie spółek – 2200 zł

Założenia jednoosobowej dzialałności gospodarczej – 500 zł

Od wielu lat specjalizujemy się na otwieraniu spółek dowolnej formy własności w Polsce. Proces rejestracji indywidualnych przedsiębiorców i firm jest ściśle regulowany przez ustawodawstwo danego kraju. Błędy na tym etapie mogą skutkować odmową lub wydłużeniem okresu rejestracji. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, uniknąć trudności i zaoszczędzić czas, zalecamy skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Nasz zespół:
 • Określi schemat działań związanych z rejestracją i dalszą obsługą
 • Dobierze kody działalności
 • Przygotuje dokumenty założycielskie
 • Sprawdzi dostępność nazwy firmy
 • Opowie o opodatkowaniu i podziale obowiązków
 • Pomoże zoptymalizować koszty
 • Rozwiąże wszystkie kwestie związane z prawem
Pomożemy również w dodatkowych usługach:
 • Uzyskanie e-podpisu założyciela
 • Przygotowanie dokumentów założycielskich
 • Doradztwo w doborze rodzajów działalności firmy według Polskiej Klasyfikacji PKD
 • Sprawdzanie konieczności uzyskania licencji i zezwoleń
 • Uzyskanie numeru PESEL dla członków zarządu
 • Adres rejestracji firmy
 • Obsługa księgowa firmy
 • Wykonanie pieczątki firmowej
 • Przygotowanie pakietu dokumentów, niezbędnych do uzyskania narodowej polskiej wizy
 • Сertyfikat A1 dla pracowników
 • Pisemne i ustne tłumaczenia w razie potrzeby
 • Doradztwo prawne we wszystkich powyższych sprawach
Top